Verkkopalveluiden tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee venla.fi verkkopalvelussa rekisteröityneitä käyttäjiä. Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot tallennetaan tilausten toimittamisen mahdollistamiseksi. Maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja.

Tietosuojaseloste

1.1.2021 Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjä

Venla-Tuote Oy Lammaskoskentie 309 95310 Liedakkala Y-tunnus 0941618-4 Rekisteriasioista vastaava henkilö: Minna Vesa, minna@venla.fi

Rekisterin nimi

Venlan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, Y-tunnus, asiakas-ID, käyttäjätunnus ja salasana.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, ostokäyttäytyminen ja tekniset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, ostokäyttäytyminen ja tekniset tiedot.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen:

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.

Tietojen suojaus

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan Venla-Tuote Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei Venla-Tuote Oy ole antanut alihankkijalleen erillistä lupaa tietojen siirtoon. Tällöin henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain 22–23 §:n mukaisesti. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilaukseen merkittyjä laskutustietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmannelle osapuolelle laskutusprosessin sitä vaatiessa.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Venla-Tuote Oy Lammaskoskentie 309 95310 Liedakkala

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja Omat tiedot -osiossa. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

Venla-Tuote Oy | Lammaskoskentie 309, 95310 Liedakkala | Finland | myynti@venla.fi